CTY TNHH TM DV MẬT ONG RỪNG OGINBEE

Địa chỉ: 120/36 Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 0918.378.248 – 0939.1900.95

Giám đốc: NGUYỄN KIÊN GIANG