Mật Ong Rừng U Minh OginBee có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển mật ong rừng, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, không ngừng phát triển các hoạt động đầu tư nuôi ong lấy mật, thu mua chế biến mật ong, sáp ong và sữa ong chúa phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.